Çfarë është?

eDoctor.al është një program kompjuterik i bazuar në web, i cili u shërben mjekëve për database pacientësh dhe për statistika mjekësore.

Të dhënat që regjistrohen në program janë vetjake, sejcili përdorues punon me të dhenat që regjistron vetë, të cilat nuk mund të shihen nga asnjë tjetër.

Moduli i kartelës ofron regjistrimin e të dhënave kryesore të pacientit. Mund të personalizohet sipas kërkesave të përdoruesit.

Moduli i kalendarit të takimeve është i personalizuar për c\'do përdorues dhe është i përshtatur edhe për tu përdorur nëpërmjet celularit.

Moduli i ngarkimeve lejon që kartelave tu bashkëngjiten imazhe, video, apo dokumente të ndryshme të nxjerra nga egzaminimet.

Moduli i regjistrimit të të dhënave të ekzaminimeve programohet nga stafi sipas kërkesës së mjekut që përdor programin. Modulet aktualisht të programuara janë Endoskopia, ORL dhe disa patologji

Moduli i statistikave bazohet në regjistrimet e mesipërme dhe programohet nga stafi sipas kërkesës.

Pagesa për perdorimin e programit është mujore, e llogaritur në bazë të numrit të pacientëve të regjistruar për c\'do mjek.

Për më shumë informacion kontaktoni në contact@eniac.al

   
 
 
Username
Password